Menu

In de regio

Het grondgebied van de gemeente Landerd wordt omsloten door de territoria van de plaatsen Berghem en Nistelrode in het westen, Uden en Mill in het zuiden, Grave in het oosten en Ravenstein in het noorden. Behalve de hoofdkernen Schaijk, Zeeland en Reek zijn binnen de gemeente nog enkele kleinere nederzettingen gelegen, zoals Mun, Schaijkse Hoek, Gaal, Driehuis, Oventje en Hooge Heide. Grotere kernen in de regio zijn Oss en Uden.

Schaijk is vooral groen, er komen een aantal grote bos- en heidecomplexen voor, die een bijna aaneengesloten geheel vormen: de Schaijkse Heide, Gaalse Heide, Reekse Heide, Steenbergen en de Trentse Bossen.

De bossen en het agrarische gebied ertussen bieden ruime mogelijkheden voor het maken van wandel- en fietstochten.

Een gedeelte van de gemeente wordt overlapt door het natuurgebied De Maashorst. Dit natuurgebied is qua oppervlakte het grootste van Brabant (4000 ha). Bos, heide en cultuurgrond worden afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen.

Midden in het natuurpark liggen grote begrazingsgebieden. De heide en de rest van de begroeiing wordt beheerd door een kudde schapen en schotse hooglanders.

In het bezoekerscentrum Slabroek kunt u van alles te weten komen over dit prachtige natuurgebied.

Meer informatie over de Maashorst vindt u hieronder:

www.demaashorst.nl
www.maashorstboeren.nl
www.toerismelanderd.nl

Aan de noordkant wordt Schaijk omringd door de gemeentebossen van Oss (400 ha); een prachtig natuurgebied met naald- en loofhout, heide, heuvels met zandverstuivingen, vennen, recreatieplassen, uitgezette wandelpaden en ruiterroutes. Men noemt dit gebied ook wel Herperduin, vanwege de mooie zandverstuivingen in het bosgebied, maar dit is de naam van een vakantieoord in dit gebied. Onder de lokale bevolking kent men ook nog de naam Maupertuus of soms Mauperdoes aan dit gebied toe. Tot aan het begin van de 60-er jaren heeft er bij de zandverstuiving een blokhut met de naam 'Maupertuus' gestaan. Het gebied ten westen van de weg naar Schaijk en de Hoefstraat is stiltegebied, met veel wandel- en fietsmogelijkheden.

Een deel van het gebied is omheind en wordt begraasd door een dozijn Schotse hooglanders en enkele Exmoor pony's, zodat er zich een mooi heidegebied kan ontwikkelen. Dit kunt u vinden vlakbij een moerasgebied, het Ganzeven. Dit voormalig weidegebied is enkele jaren geleden omgevormd tot een natuurgebied: de vruchtbare laag grond is afgegraven, zodat er zich inheemse planten kunnen vestigen. Zo vindt men er nu o.a. de kleine Zonnedauw. In de bossen zijn tevens dassen uitgezet door Das en Boom.

De voormalige brandweertoren tussen Berghem en Koolwijk wordt nu gebruikt voor de vogelwaarneming. Deze toren, die nu in particulier bezit is, is de hoogste houten toren uit één stuk in Nederland (bron: Brabants Dagblad 22-02-2002). Hij dateert van 1955 en raakte in de jaren tachtig als brandweertoren buiten gebruik. De laatste jaren wordt de toren, onder de naam 'De Havik', alleen nog gebruikt voor het spotten van vogels. Het gevaarte staat op de 'Konijntjesberg', in de buurt van het openluchttheater Hoessenbosch, even ten noordwesten van het Ganzenven. De heuvel waarop de oude toren staat is ruim 17 m hoog. De uitkijktoren zelf ca. 22 meter waarmee hij ruim 39 meter boven NAP uitsteekt.

Voor meer informatie over wandeltochten in dit gebied kijkt u op:

http://www.bibliotheekmaasland.nl/route/Herperduin/wandelroute_herperduin.pdf

terug naar boven